Održana treća edukativna radionica za učenike sedam osnovnih škola Šibensko-kninske županije u okviru pilot provedbe projekta „Plava Eko-patrola“