• Objavljeni Pozivi na dostavu projektnih prijedloga

  Objavljeni Pozivi na dostavu projektnih prijedloga

  Ured za udruge 4. lipnja 2018. objavio je Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Osnaživanje doprinosa organizacija civilnoga društva obrazovanju za održivi razvoj za unapređenje ekonomske i socijalne kohezije” u vrijednosti od 31.500.000,00 kuna te Poziv “Osnaživanje hrvatsko-švicarskih partnerstava za lokalni društveno-ekonomski rast i razvoj” u vrijednosti od 12.300.000,00 kuna. Ovim se pozivima želi unaprijediti doprinos organizacija civilnoga društva ekonomskoj i socijalnoj koheziji te održivom razvoju lokalne zajednice te, isto tako, unaprijediti ekonomski i društveni razvoj na lokalnim razinama u Hrvatskoj kroz suradnju i partnerstvo hrvatskih i švicarskih institucija, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te organizacija civilnoga društva.

  Na ovom natječaju, udruga Argonauta je u partnerstvu s Općinom Murter-Kornati te Lokalnom akcijskom grupom „More 249“ ostvarila sredstva u iznosu od 1.280.000,00 kuna za provedbu projekta “Plava eko patrola”, čiji je cilj osiguranje prilike za sustavnu vannastavnu edukaciju o održivom razvoju  za učenike viših razreda osnovnih škola na otočnom i priobalnom dijelu Šibensko-kninske županije, kroz koji će se metodama neformalnog obrazovanja i informalnog učenja osigurati dodana vrijednost edukacijskog programa te sudjelovanje, aktivno građanstvo i socijalno uključivanje mladih u društvene tokove njihovih lokalnih zajednica od najranije dobi.

 • Započinje službena provedba projekta Plava Eko-patrola

  Započinje službena provedba projekta Plava Eko-patrola

  1. lipnja 2019. godine započinje službena provedba projekta „Plava Eko-patrola“. Riječ je o vannastavnom edukacijskom programu za održivi razvoj u priobalnim i otočnim lokalnim zajednicama Šibensko-kninske županije. U prvom redu namijenjen je učenicima viših razreda osnovnih škola koji će kroz provedbu projekta i putem metoda neformalnog obrazovanja i informalnog učenja ojačati svijest o važnosti promicanja održivog razvoja. Cilj je da da mladi i osviješteni ljudi kroz svoj budući osobni i profesionalni razvoj i angažman djeluju na društvenu promjenu u smjeru održivog razvoja u svojim lokalnim zajednicama. Projekt je sufinanciran kroz Švicarsko-hrvatski program suradnje u iznosu od 1.152.000,00 kn, a njegova ukupna vrijednost je 1.280.000,00 kn.

 • Primanje plakete projekta “Plava eko-patrola“

  Primanje plakete projekta “Plava eko-patrola“

  Djelatnice udruge Argonauta su na manifestaciji Ureda za udruge i Švicarsko-hrvatskog programa suradnje svečano primile plaketu projekta “Plava eko-patrola“. Povodom dovršetka postupka ugovaranja projekata financiranih sredstvima Švicarsko-hrvatskog programa suradnje, organizirano je predstavljanje 53 projekta te rasprava na temu uloge organizacija civilnoga društva u razvoju partnerstava za održivi razvoj lokalnih zajednica.

  Ured za udruge je u okviru Švicarsko-hrvatskog programa suradnje 4. lipnja 2018. objavio Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Osnaživanje doprinosa organizacija civilnoga društva obrazovanju za održivi razvoj za unapređenje ekonomske i socijalne kohezije”. Ovim se pozivom želi unaprijediti doprinos organizacija civilnoga društva ekonomskoj i socijalnoj koheziji te održivom razvoju lokalne zajednice te, isto tako, unaprijediti ekonomski i društveni razvoj na lokalnim razinama u Hrvatskoj kroz suradnju i partnerstvo hrvatskih i švicarskih institucija, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te organizacija civilnoga društva.

  Događanje je organizirano u okviru Tjedna održivog razvoja koji se održava svake godine od 30. svibnja do 5. lipnja, a obilježava se diljem Europe s ciljem poticanja i bolje vidljivosti aktivnosti, projekata i događanja koja promiču održivi razvoj i Globalne ciljeve održivog razvoja.

 • Press konferencija

  Press konferencija

  Dana 3. srpnja 2019. u Šibeniku, Nositelj projekta, Udruga za zaštitu prirode i okoliša te promicanje održivog razvoja Argonauta i Partneri na projektu, Lokalna akcijska grupa „More 249“, Općina Murter-Kornati i Osnovna škola Murterski škoji, održali su konferenciju za novinare na kojoj su predstavili projekt „Plava Eko-patrola“:

  1. Ivana Marin, voditeljica projekta, Udruga za zaštitu prirode i okoliša te promicanje održivog razvoja Argonauta
  2. Maja Barešić, koordinatorica projekta, Lokalna akcijska grupa „More 249“
  3. Luka Ježina, predstavnik Općine Murter-Kornati
  4. Edo Juraga, ravnatelj Osnovne škole Murterski škoji.
 • Kalendar tekuće školske godine – 2019./2020.

  Kalendar tekuće školske godine – 2019./2020.

  Ministarstvo znanosti i obrazovanja 8. svibnja 2019. godine donosi Odluku o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2019./2020. (NN 48/2019). Odlukom se propisuje trajanje nastavne godine, odnosno početak i završetak nastave, trajanje polugodišta i trajanje učeničkih odmora te broj radnih dana u osnovnim i srednjim školama za školsku godinu 2019./2020.

  Članak 2. Odluke propisuje sljedeće:

  (1) Nastavna godina počinje 9. rujna 2019. godine, a završava 17. lipnja 2020. godine, odnosno 22. svibnja 2020. godine za učenike završnih razreda srednje škole.

  (2) Nastava se ustrojava u dva polugodišta.

  (3) Prvo polugodište traje od 9. rujna 2019. godine do 20. prosinca 2019. godine.

  (4) Drugo polugodište počinje prvoga radnog dana nakon isteka zimskoga odmora iz članka 4. ove Odluke, odnosno prvoga radnog dana nakon isteka prvog dijela zimskoga odmora iz članka 4. stavka 1. podstavka 4. ove Odluke.

  Poveznica na Odluku: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_05_48_938.html

Osnovne škole koje sudjeluju

Projekt „Plava Eko-patrola“ namijenjen je učenicima osnovnih škola u lokalnim zajednicama u području održivog razvoja. U provedbi projekta sudjelovat će učenici viših razreda sljedećih škola na području Šibensko-kninske županije:
 • Osnovna škola Brodarica

 • Osnovna škola Murterski škoji, Murter

 • Osnovna škola Pirovac

 • Osnovna škola Primošten

 
 • Osnovna škola Rogoznica

 • Osnovna škola Vjekoslav Kaleb, Tisno

 • Osnovna škola Vodice


Partneri i suradnici programa
Plava eko-patrola