Učenici

Projekt „Plava Eko-patrola“ namijenjen je učenicima viših razreda osnovnih škola u lokalnim zajednicama u području održivog razvoja. Provedba sličnih vannnastavnih edukacijskih aktivnosti koje su do sada provođene pokazale su da su učenici i roditelji motivirani te da postoji realna potreba za osmišljenim vannastavnim edukacijskim programom i njegovom sustavnom provedbom.

Cilj je da učenici koji će sudjelovati u projektu „Plava Eko-patrola“:

  • steknu kompetencije iz prirodnih znanosti koje im mogu pomoći u uspješnom savladavanju školskog gradiva
  • razviju svijesti o odgovornom ponašanju prema prirodi i morskom okolišu
  • steknu osjećaj pripadnosti grupi koja pozitivno utječe na svoju zajednicu i zajedničke resurse – ponos
  • steknu nove kontakte, druže se s različitim generacijama – međugeneracijska solidarnost
  • razviju osjećaj osobnog postignuća – jači osjećaj samopoštovanja zbog javno društvenog priznanja volonterskog rada – kroz medije i nagrade organizatora
  • ojačaju svijest o organizacijskom aspektu svake edukacijske i društvene akcije
  • ojačaju svijest o važnosti i načinu komunikacije edukacijskih aktivnosti sa širom javnošću.

Cilj projekta je što šire korištenje neformalnih metoda učenja zbog vještina i kvalifikacija koje učenici njima stječu te ulozi koju imaju u procesu učenja  (imaju sudionički pristup orijentiran prema učeniku; često se provode na volonterskoj osnovi te su kao takvi usko povezani s potrebama, željama i interesima učenika).