Učenici


Projekt „Plava Eko-patrola“ namijenjen je učenicima viših razreda osnovnih škola u lokalnim zajednicama u području održivog razvoja. Provedba sličnih vannnastavnih edukacijskih aktivnosti koje su do sada provođene pokazale su da su učenici i roditelji motivirani te da postoji realna potreba za osmišljenim vannastavnim edukacijskim programom i njegovom sustavnom provedbom.

Cilj je da učenici koji će sudjelovati u projektu „Plava Eko-patrola“:
• steknu kompetencije iz prirodnih znanosti koje im mogu pomoći u uspješnom savladavanju školskog gradiva
• razviju svijesti o odgovornom ponašanju prema prirodi i morskom okolišu
• steknu osjećaj pripadnosti grupi koja pozitivno utječe na svoju zajednicu i zajedničke resurse – ponos
• steknu nove kontakte, druže se s različitim generacijama – međugeneracijska solidarnost
• razviju osjećaj osobnog postignuća – jači osjećaj samopoštovanja zbog javno društvenog priznanja volonterskog rada – kroz medije i nagrade organizatora
• ojačaju svijest o organizacijskom aspektu svake edukacijske i društvene akcije
• ojačaju svijest o važnosti i načinu komunikacije edukacijskih aktivnosti sa širom javnošću.

Cilj projekta je što šire korištenje neformalnih metoda učenja zbog vještina i kvalifikacija koje učenici njima stječu te ulozi koju imaju u procesu učenja (imaju sudionički pristup orijentiran prema učeniku; često se provode na volonterskoj osnovi te su kao takvi usko povezani s potrebama, željama i interesima učenika).


eRRRRRRRiziraj se!

1ESCAPE ROOM
Dragi patrolaši! Dobro došli! Dolazak na web stranicu Plave Eko-patrole znači da ste došli do RJEŠENJA aktivnosti pod nazivom ESCAPE ROOM! Čestitamo! Edukativna radionica eRRRRRRRiziraj se! otkrila vam je značenje 7R-ova: REFUSE_REDUCE_REUSE_REPAIR_REGIFT_RECOVER_RECYCLE
2VIDEO
Rješenje aktivnosti i odgovor na pitanje KAKO PRENIJETI SVOJE ZNANJE U PRAKSU? pogledajte u videu! I... PROMIJENITI NAVIKE NABOLJE!