ODRŽAN 5. KOORDINACIJSKI SASTANAK S LOKALNIM KOORDINATORIMA