Održana je 4. edukativna online radionica eRRRRRRRiziraj se!