Aktivnosti projekta

1. Priprema edukacijskog programa „Plave Eko-patrole“ i edukacija za lokalne koordinatore

U prvoj fazi provedbe projekta oformit će se stručni tim koji će definirati i osmisliti prijedlog edukacijskog programa “Plave Eko-patrole“. Program će obuhvatiti najmanje osam tematskih jedinica iz održivog razvoja, a svaka od njih će se pretočiti u radionicu osmišljenu koristeći metode neformalnog učenja. Cilj je poduzeti volonterske akcije u lokalnoj zajednici te osmisliti inovativne načine kojima će se spojiti edukacija o održivom razvoju s aktivizmom u lokalnoj zajednici.

2. Pilot provedba edukacijskog programa „Plave Eko-patrole“

U drugoj fazi provedbe projekta glavna aktivnost je pilot provedba edukacijskog programa. Cilj je oformiti grupe učenika koje će voditi lokalni koordinator. Ukupno se planira provesti 56 vannastavnih edukacijskih aktivnosti „Plave Eko-patrole“.

3. Evaluacija edukacijskog programa „Plave Eko-patrole“ i diseminacija rezultata projekta

U trećoj fazi projekta pristupit će se detaljnoj evaluaciji pilot provedbe edukacijskog programa “Plava Eko-patrola“ te s obzirom na evaluacijska izvješća, program će se poboljšati i usavršiti. Cilj je oblikovati edukacijski program u priručnik kako bi se osigurala provedba edukacijskog programa na cjelokupnom prostoru Jadranske Hrvatske.

4. Obnova „Edukacijskog centra za održivi razvoj otoka i priobalja Šibensko-kninske županije“

U sklopu udruge Argonauta djeluje „Edukacijski centar za održivi razvoj otoka i priobalja Šibensko-kninske županije“ koji bi obnovom postao opremljeno i prikladno mjesto na kojem mogu prisustvovati svi sudionici projekta u različitim edukacijskim programima iz područja održivog razvoja.

5. Upravljanje projektom i administracija

Aktivnosti upravljanja projektom i administracijom provodit će se kroz cijelo razdoblje trajanja projekta.

6. Promidžba i vidljivost

Promocija projekta u javnosti i medijima kroz cijelo razdoblje trajanja projekta.