Škole

Osnovne škole koje sudjeluju

Projekt „Plava Eko-Patrola“ namijenjen je učenicima osnovnih škola u lokalnim zajednicama u području održivog razvoja. U provedbi projekta sudjelovat će učenici viših razreda sljedećih škola na području Šibensko-kninske županije: