Održan drugi edukativni vikend seminar u sklopu projekta “Plava Eko-patrola“