Provedba osme edukativne radionice Putujuća izložba: Život jadranskih dubina