ODRŽAN 3. KOORDINACIJSKI SASTANAK S LOKALNIM KOORDINATORIMA