ODRŽAN 6. KOORDINACIJSKI SASTANAK S LOKALNIM KOORDINATORIMA