ODRŽAN DESETI KOORDINACIJSKI SASTANAK S LOKALNIM KOORDINATORIMA