ODRŽAN DEVETI KOORDINACIJSKI SASTANAK S LOKALNIM KOORDINATORIMA