ODRŽAN JE 4. KOORDINACIJSKI ONLINE SASTANAK S LOKALNIM KOORDINATORIMA