ODRŽAN SEDMI ONLINE KOORDINACIJSKI SASTANAK S LOKALNIM KOORDINATORIMA