Započelo predstavljanje projekta Plava Eko-patrola u školama