Završena edukacija za lokalne koordinatore projekta “Plava Eko-patrola“