U Lozovcu započinje edukacija budućih lokalnih koordinatora „Plave Eko-patrole“