Natječaj za angažman lokalnog koordinatora Plave Eko-patrole