ODRŽAN OSMI KOORDINACIJSKI SASTANAK S LOKALNIM KOORDINATORIMA