ODRŽANA TREĆA EDUKATIVNA RADIONICA ZA UČENIKE SEDAM OSNOVNIH ŠKOLA