USPJEŠNO REALIZIRANA PILOT PROVEDBA PLAVE EKO-PATROLE