Uspješno realizirana „Pilot provedba edukacijskog programa Plave Eko-patrole“